ศูนย์เบาหวาน

ศุนย์เบาหวาน

เบาหวาน … ภัยเงียบที่คอยบั่นทอนสุขภาพให้เสื่อมถอย และนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงทั้งแบบเฉียบพลัน ได้แก่ อาการหมดสติจากน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือน้ำตาลในเลือดสูง หรือการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว ได้แก่ ทำให้หลอดเลือดตีบแข็งในอวัยวะต่าง ๆ เบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอด ไตเสื่อม เส้นประสาทเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพาต เป็นต้น

ถึงเวลารับมือโรคเบาหวานอย่างมั่นใจ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการใช้ยา ข้อควรปฏิบัติต่างๆ รวมถึงคำแนะนำเรื่องอาหารการกินจากนักโภชนากร เพื่อตัวท่านเองหรือคนที่ท่านรัก สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์เบาหวาน

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์เบาหวาน