ศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพ

” ศูนย์กายภาพบำบัด ” โรงพยาบาลยันฮี ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวด อ่อนแรง สมรรถภาพร่างกายไม่แข็งแรง อันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่อาจรักษาด้วยวิธีให้ยาเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการกายภาพบำบัดควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สภาวะเดิมหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด และ โปรแกรมออกกำลังกายที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดวางแผนให้ โดยมีบริการและการรักษาสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบกระดูกและข้อ, โรคทางระบบประสาท, โรคทางทรวงอก และการดูเเลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 18.00 น.