chat

Tag: Fat Burn Program

  • Fat Burn Program

    เป็นการตรวจวัดค่าการเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดแบบเฉพาะตัว ในขณะออกกำลังกายบนลู่วิ่ง (Treadmill) หรือปั่นจักรยาน โดยนำเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด

    เพิ่มเติม