chat

Tag: โรคเก๊าท์

  • รู้จัก “ไต” โรงงานกำจัดของเสียของร่างกาย

    ไต ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะและเหงื่อ พร้อมทั้งยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง สร้างฮอร์โมนตัวสำคัญที่ทำงานร่วมกับไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดง รวมถึงช่วยควบคุมการดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร

    เพิ่มเติม