Tag: โรคพิษสุนัขบ้า

 • พิษสุนัขบ้า! อย่าชะล่าใจ…ภัยใกล้ตัว

  ในบ้านเรามีข่าวโรคพิษสุนัขบ้ามาให้ได้ยินกันอยู่เนือง ๆ รวมทั้งในต่างประเทศก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียว โรคนี้พบได้ตลอดปีแต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในช่วงหน้าร้อน ขอเตือนว่าอย่าเห็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องเล่น ๆ กันนะคะ

  เพิ่มเติม
 • หน้าร้อน! 3 โรคที่ต้องระวัง

   หน้าร้อน...นอนไม่เป็นสุข ไหนจะเหงื่อไหลไคลย้อยกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว ยังเสี่ยงกับบางโรคที่อาจมาเยือนในช่วงนี้ด้วย

  เพิ่มเติม
 • พิษสุนัขบ้า ร้ายแรง..แต่ป้องกันได้

  วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ “หลุยส์ ปาสเตอร์” ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนั่นเอง

  เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons