chat

Tag: โรคที่มากับฝน

  • (VDO) โรคที่มากับหน้าฝน

    ช่วงหน้าฝน แน่นอนว่าต้องมีหลายท่านที่ประสบกับปัญหาสุขภาพ วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับโรคที่มาพร้อมหน้าฝน ให้คุณระวังและรักษาสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวค่ะ

    เพิ่มเติม
  • โรคที่มากับฝน

    ช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเช่นนี้ สิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นคงเป็นเรื่องสุขภาพกาย ที่อาจเกิดเจ็บป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค จึงควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่มากับฤดูฝน 

    เพิ่มเติม