Tag: โรคที่มากับน้ำท่วมขัง

  • (VDO) โรคที่มากับน้ำท่วมขัง

    เวลานี้หลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง สิ่งที่อดเป็นห่วงไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ประสบภัย คือ โรคต่าง ๆ ที่มากับน้ำท่วมขัง

    เพิ่มเติม