chat

Tag: โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  • โรคที่มากับฝน

    ช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเช่นนี้ สิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นคงเป็นเรื่องสุขภาพกาย ที่อาจเกิดเจ็บป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค จึงควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่มากับฤดูฝน 

    เพิ่มเติม