chat

Tag: เหงื่อ

  • หมดกังวล รักแร้ชุ่มเหงื่อ

    หลายท่านคงเคยประสบปัญหาเหงื่อออกมากผิดปกติที่รักแร้ จะมีซอกรักแร้เปียกชื้นตลอดเวลา ทําให้มี กลิ่นตัวได้ ทําให้ขาดความมั่นใจกันเลยทีเดียวบางคน ไม่กล้าใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆ เพราะกลัวจะเห็นเป็นรอย เปียกเหงื่อ และพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อลด ความผิดปกติ เช่น การทายา การรับประทานยาที่มี ผลระงับเหงื่อแต่เป็นเพียงการบรรเทาอาการเท่านั้น 

    เพิ่มเติม