chat

Tag: เหงือกร่น

  • สาเหตุเหงือกร่น ป้องกัน..แก้ไขได้

    เหงือกร่น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากการแปรงฟันผิดวิธี การดูแลฟันและสุขอนามัยภายในช่องปากที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการนอนกัดฟัน นอกจากนี้ ยังพบเหงือกร่นได้หลังจากการฝังรากฟันถาวร เรามาดูกันนะคะว่า เกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร

    เพิ่มเติม