Tag: เพศสัมพันธ์

  • ภัยเงียบ..ของจุดซ่อนเร้น

    จุดซ่อนเร้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของผู้หญิง  และเมื่อเกิดความผิดปกติแล้ว ส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าปรึกษาแพทย์ เพียงเพราะกลัวและอาย แต่หารู้ไม่ยิ่งปล่อยไว้อันตรายจะใกล้เข้ามา และอาจสู่ภาวะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมก็ได้ 

    เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons