Tag: เท้าปุก

  • เท้าปุก เท้าแป

    โรคเท้าปุก เท้าแป เกิดจากความผิดปกติหนึ่งที่พบได้ในเด็กทารกคือ เท้าบิดผิดรูปหรือที่เรียกกันว่า เท้าปุก เท้าแป

    เพิ่มเติม