chat

Tag: เซ็กซ์

  • เซ็กซ์…ยามตั้งครรภ์

    การมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติของคู่สามีภรรยา   แต่เมื่อภรรยาเกิดตั้งครรภ์มักเกิดคำถามว่าควรจัดที่ทางพฤติกรรมทางเพศให้เหมาะสมอย่างไร...

    เพิ่มเติม