chat

Tag: เจาะหู

  • เจาะหู…ระวังได้ของแถม

    เด็กวัยรุ่นวัยอยากรู้อยากลอง เรื่องสวยเรื่องเท่ไม่เคยยอมตกกระแส การเจาะหูเป็นเทรนด์หนึ่งที่วัยรุ่นทั้งหญิงและชายนิยมทำกันค่ะ...

    เพิ่มเติม