chat

Tag: อ้วนผอม

  • Fat Burn Program

    เป็นการตรวจวัดค่าการเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดแบบเฉพาะตัว ในขณะออกกำลังกายบนลู่วิ่ง (Treadmill) หรือปั่นจักรยาน โดยนำเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด

    เพิ่มเติม