chat

Tag: อุจจาระเหลว

  • “ท้องผูก” ถ้าแก้ไม่ออก อันตรายกว่าที่คิด

    อาการท้องผูก เป็นสิ่งที่ใคร ๆ หลายคนมักมีความกังวลใจไม่น้อย เพราะอาการท้องผูกสร้างความรำคาญ อึดอัดในการใช้ชีวิตประจำวัน และหากปล่อยให้ท้องผูกเรื้อรังอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ตามมาได้ ซึ่งความถี่ของการถ่ายอุจจาระในแต่ละคนก็จะต่างกันออกไป แต่คนเราควรจะถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง

    เพิ่มเติม