Tag: อาการแพ้นมวัว

  • สังเกตอาการลูกน้อย..แพ้นมวัว

    อาการแพ้นมวัว เป็นอาการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมวัวได้ เนื่องจากโครงสร้างของโปรตีนในน้ำนมวัวจะย่อยยากกว่าโปรตีนที่มีในนมแม่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะในวัยเด็กทารกแรกเกิด

    เพิ่มเติม