chat

Tag: อาการจุกเสียด

  • แค่ปรับ…ก็ปราบ “กรดไหลย้อน” ได้

    ภาวะกรดไหลย้อนกำลังสร้างความทรมาน และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่ ? มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเอง ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งของการรับมือกับโรคนี้ง่าย ๆ ได้ดังนี้ค่ะ

    เพิ่มเติม