Tag: ล้างมือ

  • เจลล้างมือ สะอาดได้ เลือกใช้เป็น

    การล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยป้องกันโรคภัยที่จะเข้าสู่ร่างกายแต่บางสถานการณ์ก็ยากลำบากต่อการหาน้ำล้างมือได้ บางท่านจึงต้องพึ่งพาใช้เจลล้างมือพกติดตัวไว้ใช้ประจำ เรามาหาความรู้ง่าย ๆ ก่อนใช้เจลล้างมือกันดีกว่าค่ะ

    เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons