chat

Tag: ภาวะหมดประจำเดือน

  • หมดประจำเดือน ไม่สะเทือนเซ็กซ์

    ถ้าพูดถึงเรื่อง “เซ็กซ์” บรรดาสาวน้อยอาจไม่รู้สึกกังวล แต่ลองไปถามใจสาวใหญ่ที่เข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนดูเถอะค่ะ ว่าน่าจะมีอยู่ไม่น้อยที่หวั่นใจว่าภาวะดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนชีวิตเซ็กซ์

    เพิ่มเติม