chat

Tag: ฟันแท้

  • “ฟันแท้หักหลุด…รักษาได้”

    หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันทำให้ฟันแท้หักหลุด ควรรีบมา พบทันตแพทย์พร้อมฟันซี่นั้น เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทัน ท่วงที ไม่ต้องสูญเสียฟันแท้

    การเก็บรักษาฟันแท้ซี่ที่หักหลุดก่อนถึงมือทันตแพทย์

    เพิ่มเติม