chat

Tag: ฟันน้ำนม

  • ระวังลูกน้อยฟันน้ำนมผุ

    คุณพ่อคุณแม่ ควรใส่ใจในฟันน้ำนมของลูกน้อย  เพราะหากฟันน้ำนมผุแล้วหลุดก่อนเวลาอันควร ฟันชุดใหม่ของลูกน้อยอาจเกิดฟันซ้อน, ฟันเก หรือขึ้นผิดตำแหน่งได้

    เพิ่มเติม