chat

Tag: บริจาคโลหิตครั้งที่ 36

  • ภาพกิจกรรม งานบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ครั้งที่ 36

    การให้ไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ รพ.ยันฮี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ ส่งต่อเลือด ส่งต่อชีวิต ในกิจกรรม "บริจาคโลหิตครั้งที่ 36" ซึ่งได้รับเลือดจากการบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 202,150 ซีซี แล้วพบกับกิจกรรมดี ๆ อีกครั้ง เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะ

    เพิ่มเติม