chat

Tag: ถ่ายลำบาก

  • รู้จักและรักษาริดสีดวง

    รู้หรือไม่!! " ริดสีดวง" เกิดจากพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างในชีวิตประจำวันที่ตัวคุณเองก็คาดไม่ถึง มาหาคำตอบพร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะ

    เพิ่มเติม