chat

Tag: ถอนขน

  • กำจัดขนชั่วคราว มีข้อเสียอย่างไร

     การกำจัดขนชั่วคราว เป็นวิธีพื้นฐานง่าย ๆ ที่ได้รับความนิยมของบรรดาหนุ่ม ๆ สาว ๆ  เนื่องจากมีความสะดวกและประหยัด โดยเฉพาะวิธีการถอนหรือการโกน ซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี

    เพิ่มเติม