chat

Tag: ดั่งคม

  • จมูกสวย..เปรี้ยว..เฉี่ยวรับกับใบหน้า

    จมูกทรงหยดน้ำเหมาะกับผู้ที่มีใบหน้ารูปเพชร ซึ่งจะมีลักษณะหน้าผากและคางเป็นจุดแคบที่สุด ในขณะที่โหนกแก้มเห็นเด่นชัดมากที่สุด ดังนั้นถ้าจะให้จมูกดูเด่นชัดเลือกทรงหยดน้ำ เป็นการเสริมปลายจมูกให้ยาวขึ้นคล้าย ๆ กับหยดน้ำ

    เพิ่มเติม