chat

Tag: ช่างสัก

  • ความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสัก

    ข่าวดี!! สำหรับช่างสัก ในวันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 61 และอาทิตย์ที่ 01 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. เคทโคเรีย สถาบันสักคิ้วชื่อดังของไทย จัดอบรม "ให้ควาามรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก" ณ รพ.ยันฮี โดยมี นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์ แพทย์ประจำศูนย์สักรักษา รพ.ยันฮี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ แล้วมาพัฒนาศักยภาพของตัวคุณ สู่การเป็นช่างสักระดับมืออาชีพกันค่ะ

    เพิ่มเติม
  • ความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสัก

    ข่าวดี!! สำหรับช่างสัก ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 และจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. เคทโคเรีย สถาบันสักคิ้วชื่อดังของไทย จัดอบรม "ให้ควาามรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก" ณ รพ.ยันฮี โดยมี นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์ แพทย์ประจำศูนย์สักรักษา รพ.ยันฮี

    เพิ่มเติม