chat

Tag: คีเลชั่นบำบัด

  • คีเลชั่น ไม่รู้จัก…ไม่ได้แล้ว

    ชีวิตคนเราทุกวันนี้เหมือนตายผ่อนส่งเนื่องจากร่างกายมีโอกาสรับสารพิษ หรือสารโลหะหนักเช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู ฯลฯ จากสภาพแวดล้อม อาหาร หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น สารปรอทเป็นส่วนผสมของวัสดุอุดฟันพวกอมัลกัม, ตะกั่วอาจพบได้จากหม้อก๋วยเตี๋ยวรุ่นเก่า ๆ หรือสารหนูอาจพบได้ในข้าว ธัญพืช เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ เป็นต้น ดังนั้นใครที่คิดว่าสารโลหะหนักเป็นเรื่องไกลตัว คงต้องคิดใหม่แล้วละค่ะ

    เพิ่มเติม