Tag: ขาโก่ง

  • แขนโก่ง ขาโก่ง

    เชื่อว่าหลายๆ คนที่มีลักษณะแขนและขาโก่งตั้งแต่วัยเด็ก หรือโก่งจากอุบัติเหตุ คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรนัก ถึงแม้ว่าจะมีบุคลิกภาพดีแค่ไหน

    เพิ่มเติม