ห้องสูท

Ward 8C,9C,10C,10D
อัตราค่าห้องพัก 5,980 บาท
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,200 บาท

ค่าอาหารต่อวัน

1. อาหารไทย 480 บาท
2. อาหารนานาชาติ 500 บาท
   


Show Buttons
Hide Buttons