chat

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลด้านสุขภาพและความงามที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดรักษามากว่า 39 ปี มีศูนย์ การรักษามากถึง 37 ศูนย์ ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์รักษา โรคทั่วไป ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์แพทย์ทางเลือก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่ พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร

37 ศูนย์การรักษา ครอบคลุม 4 ศูนย์หลัก


โรงพยาบาลยันฮีนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่มี

แพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม

มากที่สุดถึง 18 ท่าน

ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการผ่าตัดรักษา

จากแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างปลอดภัย

จากผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลยันฮีมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษาและการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ จนได้รับมาตรฐาน ระดับโลก (JCI) เพื่อผลลัพธ์และตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ นับจากนี้ไป โรงพยาบาลยันฮีจะก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก ทั้งด้านสุขภาพและความงาม ด้วยการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญและมากด้วย ประสบการณ์ในการดูแลรักษาภายใต้นโยบาย

‘รักษาดี มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสังคม’