ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

img11

ผู้บริหารโรงพยาบาล

 

“โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐาน ระดับสากลและจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงามอย่างครบวงจร ระดับแนวหน้าของ  วงการแพทย์ภายในปี 2560″

“โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่ายด้วยคุณภาพตามาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขาพร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจรแก่ผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

 

Show Buttons
Hide Buttons