ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

img11

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

 

“โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐาน ระดับสากลและจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงามและสุขภาพอย่างครบวงจร ระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ภายในปี 2563″

“โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่ายด้วยคุณภาพตามาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขาพร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจรแก่ผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย”