chat

ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

img11

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

 

“โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก (JCI) จึงทำให้โรงพยาบาลยันฮีติดอันดับหนึ่งในหลาย ๆ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศ และยังได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการทั้งในและต่างประเทศเสมอมา”

“นอกจากการรักษาที่ครอบคลุมทั้งการรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก รวมไปถึงศัลยกรรมตกแต่งความงามแล้ว โรงพยาบาลยันฮียังได้นำเทคนิค วิทยาการ และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้ในการรักษา เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์”

“เราจะมุ่งพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการรักษาและบริการให้เป็นเลิศและอยู่ในมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความประทับใจด้วยการส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานต่อไป”