แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • พร้อมให้บริการแล้ว วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อย

  สิ้นสุด 31/12/2022
 • ศูนย์หัวใจ ตรวจ VO2 Max ราคาสุดเอ็กซ์คูลซีฟ!

  สิ้นสุด 31/10/2022
 • ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ราคาสุดพิเศษ!

  สิ้นสุด 31/10/2022
 • เช็กแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ว่าขึ้นเท่าไหร่

  สิ้นสุด 31/10/2022

แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • พร้อมให้บริการแล้ว วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อย

  สิ้นสุด 31/12/2022
 • ศูนย์หัวใจ ตรวจ VO2 Max ราคาสุดเอ็กซ์คูลซีฟ!

  สิ้นสุด 31/10/2022
 • ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ราคาสุดพิเศษ!

  สิ้นสุด 31/10/2022
 • เช็กแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ว่าขึ้นเท่าไหร่

  สิ้นสุด 31/10/2022