แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • รู้ก่อนได้รักษาก่อน “มะเร็งปอด” หายได้ ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  สิ้นสุด 31/03/2024
 • สุขภาพที่ดี เริ่มต้นด้วยการป้องกัน เลือกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปี ขึ้นไป

  สิ้นสุด 10/10/2023
 • สุขภาพดีผ่อนได้ ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน

  สิ้นสุด 31/12/2023
 • เตรียมตัวโยนแว่นทิ้งได้เลย ทำเลสิค ที่ รพ.ยันฮี ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

  สิ้นสุด 31/12/2023

แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • รู้ก่อนได้รักษาก่อน “มะเร็งปอด” หายได้ ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  สิ้นสุด 31/03/2024
 • สุขภาพที่ดี เริ่มต้นด้วยการป้องกัน เลือกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปี ขึ้นไป

  สิ้นสุด 10/10/2023
 • สุขภาพดีผ่อนได้ ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน

  สิ้นสุด 31/12/2023
 • เตรียมตัวโยนแว่นทิ้งได้เลย ทำเลสิค ที่ รพ.ยันฮี ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

  สิ้นสุด 31/12/2023