แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นพิเศษ "ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม" ลดสูงสุด 37,000 บาท

  สิ้นสุด 30/09/2022
 • โปรโมชั่น ศูนย์จุดซ่อนเร้น รับส่วนลด 10%

  สิ้นสุด 30/09/2022
 • โปรโมชั่น วัคซีนลูกน้อยขวบปีแรก Special Package A รับส่วนลด 500 บาท

  สิ้นสุด 31/12/2022
 • โปรโมชั่นพิเศษ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  สิ้นสุด 30/09/2022

แพ็กเก็จ & โปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นพิเศษ "ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม" ลดสูงสุด 37,000 บาท

  สิ้นสุด 30/09/2022
 • โปรโมชั่น ศูนย์จุดซ่อนเร้น รับส่วนลด 10%

  สิ้นสุด 30/09/2022
 • โปรโมชั่น วัคซีนลูกน้อยขวบปีแรก Special Package A รับส่วนลด 500 บาท

  สิ้นสุด 31/12/2022
 • โปรโมชั่นพิเศษ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  สิ้นสุด 30/09/2022