ปากกาลดน้ำหนัก ช่วยควบคุมความอยากอาหาร ลดทันที 5%


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ที่ซื้อปากกาลดน้ำหนัก ลดทันที 5% จากปกติราคาด้ามละ 3,600 บาท เหลือเพียงด้ามละ 3,420 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3oXKlSc

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 15 มีนาคม 2564


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการตรวจสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่รวมค่าแพทย์และไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล **

** 2.ต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ **

** 3.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 4.โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น **

** 5.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **