ศูนย์หัวใจ ตรวจ VO2MAX ราคาพิเศษ


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มาตรวจสุขภาพ โปรแกรม 3,4,5 กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะปรับการตรวจจาก EST (การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน) เป็น Echo แทน ลูกค้าสามารถตรวจ VO2 MAX ได้ในราคาพิเศษ เพียง 8,500 บาท (จากปกติ 9,600 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/363r7mH

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 2.โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น **

** 3.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** 4.รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **