chat

สุขภาพที่ดี เริ่มต้นด้วยการป้องกัน เลือกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปี ขึ้นไป


ช่วงฤดูฝนของทุกปี จะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ และผู้สูงวัยมักจะมีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดอาการรุนแรง เสี่ยงปอดอักเสบ เสี่ยงโรคแทรกซ้อน เพราะฉะนั้นสุขภาพต้องมาก่อน ที่สำคัญคือการเลือกวัคซีนเพื่อการป้องกันที่ดีและลดความเสี่ยง ขอแนะนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Efluelda®) สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป

ราคาพิเศษ เพียง 1,970 บาท/เข็ม (จากปกติ 2,520 บาท/เข็ม)

มาดูกันว่าทำไมผู้สูงวัยถึงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 💉

✅ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเรื้อรัง

✅ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

✅ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย

✅ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

📆 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล **

** 2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **