โปรโมชั่นพิเศษ ตรวจ CPET ลดทันที เหลือ 3,500 บาท


โปรโมชั่นพิเศษ ❗️ ตรวจ CPET ลดทันที เหลือ 3,500 บาท เมื่อซื้อคู่กับแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 , 2 , 3 หรือซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 , 4 หรือ 5 สามารถ เลือกเปลี่ยนรายการตรวจ EST เป็น CPET แทน เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายการตรวจ ราคาแพ็กเกจ (บาท)
ชาย หญิง
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 1 + CPET (สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป) 6,350 6,350
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรมโปรแกรม : 2 + CPET (สำหรับหญิงช่วงอายุ 25-34 ปี) 10,500
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรมโปรแกรม : 3 + CPET (สำหรับหญิงช่วงอายุ 35-44 ปี) 13,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sports Check Up 1 (สำหรับชายช่วงอายุ 35-44 ปี) 8,600
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sports Check Up 2 (สำหรับชายช่วงอายุ 45-54 ปี) 13,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sports Check Up 3 (สำหรับหญิงช่วงอายุ 45-54 ปี) 16,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sports Check Up 4 (สำหรับชายช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป) 15,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sports Check Up 5 (สำหรับหญิงช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป) 18,900

เงื่อนไขและหมายเหตุ

1. CPET เป็นการตรวจหาสมรรถภาพความแข็งแรงหรือความฟิตของร่างกาย ขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด โดยนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.ยันฮี **

2. EST เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย **

3. ยันฮีเช็คอัพโปรแกรมโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1,2,3 ถ้าตรวจร่วมกับ CPET จะคิดราคา CPET 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท) **

4. ยันฮีเช็คอัพโปรแกรมโปรแกรมตรวจสุขภาพ 3,4,5 หากเลือกตรวจ CPET แทน EST จะใช้ราคาแพ็กเกจเดิมของโปรแกรมปกติ **

5. โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น **

6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้าใช้บริการ **