ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 ไปแล้ว ภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่ ❓


ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 ไปแล้ว ภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่ ❓ มาตรวจหาปริมาณแอนติบอดีชนิด IgG เพื่อดูระดับภูมิคุ้มกัน หลังการฉีดวัคซีน COVID -19 ได้ในราคา 1,100 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

– รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที
– เหมาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID -19 แล้ว

คำแนะนำก่อนเข้ามารับบริการ

1.วัคซีนชนิดฉีดกระตุ้นเข็มเดียว
– แนะนำให้มีการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน IgG (Anti-S) 14-28 วันหลังจากฉีดวัคซีน

2.วัคซีนชนิดฉีดกระตุ้น 2 เข็ม
– แนะนำให้มีการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน IgG (Anti-s) 14-28 วันหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

3.การตรวจติดตามหลังฉีดวัคซีน
– แนะนำให้มีการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน IgG (Anti-S) ตรวจติดตามที่ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน (นับจากวัคซีนเข็มแรก)

เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1.โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตามหัตถการที่ระบุเท่านั้น **

** 2.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 4.โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าคนไทยและต่างชาติ **

** 5.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** 6.รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **