โปรโมชั่น ศูนย์จุดซ่อนเร้น รับส่วนลด 10%


ลด10% ทุกหัตถการการรักษา ที่เกี่ยวข้องกับจุดซ่อนเร้น ยกเว้น หัตถการที่เกี่ยวข้องกับ FTM

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย.65


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1.โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับเฉพาะที่ศูนย์การรักษาและหัตถการตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น **

** 2.ตรวจสอบหัตถการที่ร่วมรายการกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ **

** 3.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 4.โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น **

** 5.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **