เช็กแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ว่าขึ้นเท่าไหร่


เพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกขั้น เพียงตรวจโปรแกรมตรวจหาปริมาณแอนติบอดี้ (Covid19 Antibody Level Test) ราคา 1,100 บาท ทราบผลตรวจประมาณ 120 นาที

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1. ลูกค้าต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 (2-4 สัปดาห์หลังการฉีด) มายื่น เพื่อขอรับบริการ **

** 2.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 3.โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและต่างชาติ **

** 4.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** 5.รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **