ยันฮีพร้อมเปย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม รับส่วนลดสูงสุด 10%


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มารับบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

📌 ศูนย์ตรวจสุขภาพ รับส่วนลด 10% ทุกโปรแกรม

📌 ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ รับส่วนลด 5% ทุกหัตถการ (ยกเว้นค่ายา)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564


เงื่อนไขและหมายเหตุ

** 1.ลูกค้ายื่นแสดงเอกสาร หรือข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม เพื่อแสดงสิทธิ์รับส่วนลดที่แคชเชียร์ **

** 2.โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถผ่อนชำระ 0% กับธนาคารได้ **

** 3.โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น **

** 4.โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** 5.รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทางโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ **