ใบเสร็จมีค่า อย่าทิ้ง ‼


ใบเสร็จมีค่า อย่าทิ้ง ‼ เพียงนำใบเสร็จที่มีค่ารักษา ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป มาแลกสิทธิ์ #นวดตัวฟรี 30 นาที ที่ศูนย์แพทย์แผนไทย ชั้น 7 รพ.ยันฮี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น..

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/37xN8ca

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. ใบเสร็จ เฉพาะการใช้บริการของ รพ.ยันฮี โดย 1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์
2. ใบเสร็จที่มีค่ารักษา มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป
3. ใบเสร็จเฉพาะวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563
4. สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

** สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น **

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า **

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons