โปรโมชั่น แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก


สร้างภูมิคุ้มกัน.. ปกป้องลูกน้อยของคุณด้วยการฉีดวัคซีน พิเศษสุด ‼ แพคเกจวัคซีนที่มีราคา 5,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

👉 Package วัคซีนเด็ก ปี 2563

1 ปี 6 เดือน
– อีสุกอีใส เข็มที่ 1
– คอตีบไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เข็มที่ 4

1 ปี 9 เดือน
– ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2

2 ปี
– ไวรัสตับอักเสบเอ เข็มที่ 1

2 ปี 6เดือน
– ไวรัสตับอักเสบเอ เข็มที่ 2

ราคา 5,800 บาท

👉 รายการวัคซีนเสริม

1. Package วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า
– Rotarix 2 ครั้ง ราคา 1,800 บาท
– Rotateq 3 ครั้ง ราคา 2,400

2. Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี + วัคซีนไวรัสโรต้า
– Synflorix 4 เข็ม
– Rotarix 2 ครั้ง

ราคา 8,990 บาท

3. Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
– Prevnar(13) 3 เข็ม ราคา 8,000 บาท
– Prevnar(13) 4 เข็ม ราคา 10,600 บาท

4. Package วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (เด็ก ) 2 เข็ม
– วัคซีนไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ (เด็ก) 2 เข็ม ราคา 2,200 บาท

5. Package วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (เรึ่มอายุ 9 ปี )
– Gardasil 2 เข็ม ราคา 5,200 บาท
– Gardasil 3 เข็ม ราคา 7,800 บาท

6. Package วัคซีนไข้เลือดออก (เรึ่มอายุ 9 ปี )
– Dengvaxia 3 เข็ม ราคา 9,000 บาท

👉 รายการวัคซีนขวบปีแรก

2 เดือน
– คอตีบ ไอกรน บาดทะบัก โปลิโโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอีกเสบบี เข็มที่ 2
– วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Synflorix เข็มที่ 1 (A)
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar 13 เข็มที่ 1 (B)

4 เดือน
– คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
– วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Synflorix เข็มที่ 2 (A)
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar 13 เข็มที่ 2 (B)

6 เดือน
– คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เบื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 3
– วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า ครั้งที่ 3 (เฉพาะ Rotateq)
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Synflorix เข็มที่ 3 (A)
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar 13 เข็มที่ 3 (B)

9 เดือน
– หัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มที่ 1

12 เดือน
– ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Symflorix เข็มที่ 4 (A)
– วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar 13 เข็มที่ 4 (B)

Package ขวบปีแรก ราคา 8,900 บาท

Special Package A ราคา 16,100 บาท

Special Package B ราคา 18,900 บาท

อย่ารอช้า ‼ ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

** ราคาแพคเกจดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล

** โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า