โปรโมชั่น เซลฟี่ กับ HBO รับ น้ำดื่ม วิตามินวอเตอร์ ฟรี !!


เซลฟี่กับ เครื่อง HBO พร้อมรีวิว รับฟรี ❗ น้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ 1 ขวด เพียงแสดงรูปภาพ ที่เคาน์เตอร์แผนกไฮเปอร์แบริค ( HBO ) ชั้น 7 รพ.ยันฮี ถึง 29 ก.พ.2563

รายละเอียด การทำไฮเปอร์แบริค : https://bit.ly/2ukoQnj

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

1. ลูกค้าต้องรีวิวผ่านช่อง Facebook ของตนเอง โดย Check in ที่ รพ.ยันฮี พร้อมถ่ายรูปกับเครื่องไฮเปอร์แบริค (HBO) แล้วเปิดเป็นสาธารณะ เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว

2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนำรูปภาพเดิมหรือภาพเก่ามาใช้สิทธิ์ได้

3. 1 โพสต์รีวิว / 1 ขวดเท่านั้น

** โปรโมชั่นนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons