โปรโมชั่น ฉีดวัคซีนเด็ก ผ่อนได้


สร้างภูมิคุ้มกัน.. ปกป้องลูกน้อยของคุณด้วยการฉีดวัคซีน พิเศษสุด!! แพคเกจวัคซีนที่มีราคา 5,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.62

Package ราคา
  Package วัคซีน สำหรับ 1 ขวบปีแรก 6,500
   – วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื้อหุ้มสมองอักเสบและไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี 2 Dose
   – วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และเยื้อหุ้มสมองอักเสบ 1 Dose (อายุ 4 เดือน)
   – วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 Dose (อายุ 9-12 เดือน)
   – วัคซีนไข้สมองอักเสบ 1 Dose (อายุ 9-12 เดือน)
  Package Synflorix และ Rotarix 8,990
  Package วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (เริ่มฉีดอายุ 9 ปี)
   – Package Gardasil 2 เข็ม 5,000
   – Package Gardasil 3 เข็ม 7,500
  Package วัคซีนไข้เลือดออก (เริ่มฉีดอายุ 9 ปี) 9,000
  Package Prevnar (13) ป้องกันปอดบวมไอพีดี
   – Package Prevnar (13) ป้องกันปอดบวมไอพีดี 3 เข็ม 7,900
   – Package Prevnar (13) ป้องกันปอดบวมไอพีดี 4 เข็ม 9,990

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาล

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Inbox สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/yanheehospital.yh หรือ โทร.1723

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons