โปรโมชั่นวันแม่ เอวหนา แขน ขาตัน ‼️สลายไขมันส่วนเกินด้วยความเย็น Cool Sculpting ไม่ต้องผ่าตัด ลด 50 %


เปลี่ยนหุ่น size XL ให้เป็นเอว S ด้วยความเย็น Cool Sculpting ไม่ต้องผ่าตัด ! ไม่ต้องพักฟื้น ! ลดทันที 50% (เฉพาะราคาต่อครั้ง) ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.- 30 ก.ย.63

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/31KjEpz

หมายเหตุ

** โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 **

** โปรโมชั่นนี้ ลูกค้าสามารถลงได้ไม่เกิน 2 คอร์ส/ท่าน และใช้สิทธิภายใน 6 เดือน**

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเรียกรับเงินคืนในทุกกรณี และไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนได้**

** โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น **

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ **

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า **