โปรแกรมตรวจสุขภาพ ” Sport Check Up “


เลือกโปรแกรมที่ใช่ ❗ แบบไหนเหมาะกับคุณ ❗ พิเศษสุด 👉 ตรวจ CPET ลดทันที เหลือ 3,500 บาท เมื่อซื้อคู่กับแพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 , 2 , 3 หรือซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 , 4 หรือ 5 สามารถ เลือกเปลี่ยนรายการตรวจ EST เป็น CPET แทน เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.63

รายการตรวจ ราคาแพ็คเกจ (บาท)
ชาย หญิง
โปรแกรม : 1 + CPET (คิดราคา CPET 3,500 บาท จากปกติ 4,500 บาท) 6,350 6,350
โปรแกรม : 2 + CPET (หญิง) (คิดราคา CPET 3,500 บาท จากปกติ 4,500 บาท) 10,500
โปรแกรม : 3 + CPET (หญิง) (คิดราคา CPET 3,500 บาท จากปกติ 4,500 บาท) 13,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 1 (โปรแกรม 3 ชาย) 8,600
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 2 (โปรแกรม 4 ชาย) 13,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 3 (โปรแกรม 4 หญิง) 16,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 4 (โปรแกรม 5 ชาย) 15,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 5 (โปรแกรม 5 หญิง) 18,900

หมายเหตุ

1. CPET เป็นการตรวจหาสมรรถภาพภาพความแข็งแรงหรือความฟิตของร่างกาย ขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด โดยนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.ยันฮี
2. EST เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1,2,3 ถ้าตรวจร่วมกับ CPET จะคิดราคา CPET 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท)
4. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3,4,5 หากเลือกตรวจ CPET แทน EST จะใช้ราคาแพคเกจเดิมของโปรแกรมตามปกติ

** โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น

** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า