วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ุ  ราคาแพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่ เข็มละ 770 บาท * ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. – 31 ธ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ไข้หวัดใหญ่

Inbox สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/yanheehospital.yh หรือ โทร.1723

* รวมค่าแพทย์แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons