โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย 0% นาน 6 เดือน


ราคาคลอดบุตรเหมาจ่าย Package พัก รพ. 2 คืน (ห้องเดี่ยว)

– คลอดบุตร แบบคลอดธรรมชาติ 33,000 บาท
– คลอดบุตร แบบมีข้อบ่งชี้ทำหัตถการ (ใช้คีมหรือเครื่องดูดสูญญากาศ) 40,000 บาท
– คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด 45,000 บาท (พัก 3 คืน)

** โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น ** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Inbox สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/yanheehospital.yh หรือ โทร.1723

Show Buttons
Hide Buttons