รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงพยาบาลยันฮีได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2019 โดยมี นพ.สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์ UM Physician ตัวแทนรับมอบรางวัลจาก ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมของ รพ. เรา

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนรางวัลดีเด่นการให้บริการเคลม (Claim Exoellenoe Award) มีดังนี้

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของเอกสาร
การให้ความร่วมมือในการตอบกลับข้อความด้านการแพทย์ครบถ้วนสมบูรณ์
มีความรวดเร็วในการตอบกลับด้านเอกสารหรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม
กระบวนการในการทำเคลมถ้วนสมบูรณ์
ไม่พบการทุจริตด้านเอกสารทางการแพทย์